عاشقانه ی آرامِ خودت را داشته باش

احتیاط باید کرد.همه چیز کهنه می شود.و اگر کمی کوتاهی کنیم عشق نیز.بهانه ها جای حس عاشقانه را خوب می گیرند.

...

شیرینی زندگی از آن جا سرچشمه می گیرد که تو بر مشکلات غلبه کنی

...

تا آن زمان که زنده اییم خوشبختی نیز نمی تواند دروغ باشد.

...

هیچ وقت همه چیز درست نمی شود چون توقعات ما بیشتر می شود و تغییر می کند.هیچ قله ای آخرین قله نیست.رسیدن ،غم انگیز است.

...

بگذار خالصانه قبول کنیم کوچکیم تا بتوانیم بزرگ شویم،عوض شویم،رشد کنیم و دیگری شویم.

...

افراط ،مزه ی همه چیز را مخدوش می کند

یک عاشقانه آرام.نادرابراهیمی.نشر روزبهان

/ 2 نظر / 13 بازدید
jooubar

چه جالب منمیه پستی دارم در مورد این کتاب بسیار زیبا نادر ابراهیمی عزیز[گل]