ایستاده می میرند

این روزها حال چنارهای ولی عصر خوب نیست. برایشان دعا کنیم....

عکس از:شهر فرنگ

/ 3 نظر / 16 بازدید
نیلوفر

اینروزها حال خیلی چیزها خوب نیست. کاش دعا کارساز بود...

غزاله

یاد خوابگاهمون افتادم، حیف که تو خیابون به اون با صفایی چنین صحنه هایی مشاهده بشه، واقعا حیف....

حسنا

درخت ها ایستاده می میرند... خیلی قشنگ بود