به همین سادگی می شود مهربان بود

گاهی خیلی کوچیک می شه مهربون بود و تاثیر خیلی خیلی بزرگش رو دید.مهربونی یعنی کسی بداند دندان تازه پر کرده ات با چیزهای سرد درد می گیرد و برایت سیب قرمز بگذارد بین دو قلب تا گرم شود.به همین سادگی...

/ 9 نظر / 68 بازدید
مهسا

سیب گاز میزنیم...امممممممم!

Razi

چه خوووووف [هورا]

مهسا

نکته شو گرفتم و سیبش رو با مهربونی گاز زدم دیگه!

مریمی

قدر ِ این آدم ِ مهربون رو میدونم که میدونی[لبخند]

مریم

و عشق... کاشکی این عادت همه بود...کاش فقط ای کاش...

ملیکا!!!

مهربانی در قلب بعضی ها چقدر بیشتر از تمام ِ دنیاست !