تشخیص

یه جایی هست باید صبر کنی ببینی چی پیش می آد یه جایی هم هست که باید بلند شیُ بزنی به دل مشکلاتُ خودت راه حلُ پیدا کنی.یه جایی هست باید چشم بپوشیُ بگذری یه جایی هم باید پافشاری کنیُ بدست بیاری.یه جایی هست باید کنار بکشیُ از دور نگاه کنی یه جایی هم باید اونقدر سرِِ جات وایستی تا چیزی رو که می خوای بگیری.یه جاهایی باید بی خیال شی،اصرار نکنی یه جاهایی هم باید سماجت کنی.یه جاهایی هست که باید رد بشی حتی نیم نگاهی هم نندازی یه جاهایی هم باید وایستیُ دقیق بشی...

بعضی وقتا تشخیص این که چه جاهایی باید چیکار کرد خیلی سخت می شه.

/ 2 نظر / 9 بازدید
نیلوفر

اگه قدرت تشخیصمون کامل بود، توو هر زمینه ای، دنیا گلستون میشد

حسنا

دقیقا! قدرت تشخیصم آرزوست