قبل از نقد

بعضی آدما هستن که همینجوری دوست دارن بقیه رو مقصر هر چی هستُ نیست بدونن و خودشونو بکشن کنار،بعضی آدمام خودشون سراپا اشتباه هستن مدام در پیِ اینن که اشتباه های دیگران رو بهشون گوشزد کنن،نمی دونم چرا ما قبل از هر تذکری یه نگاهی به خودمون نمی ندازیم جدا"؟ آیا ما خودمون از هر نظر خیلی اوکی هستیم؟ما کلا"هیچ مشکلی نداریم و هر چی ایراده فقط مالِ بقیه ست.بد نیست گاهی فقط یه نگاه کوچولو به خودمون بندازیم قبل از اینکه دیگران رو نقد کنیم.

/ 1 نظر / 7 بازدید
NoMaD

قبل از نقادی کردن باید نقد پذیر بود اینها همه ریشه هایی از بیشعوری هستند متاسفانه